CBS in uw buurt

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert voor een groot aantal onderwerpen statistische gegevens over delen van het Nederlands grondgebied. Over de belangrijkste onderwerpen zijn er cijfers voor alle regio’s in speciale kerncijfertabellen. Voor het overige zijn er regionale gegevens als het verantwoord is deze te publiceren. Verder onderhoudt het CBS  de regionale indelingen van Nederland.

Op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek kunt u statistische gegeven inzien over uw woongemeente.

Kies een buurt en leer hem kennen op basis van statistische informatie. Wonen er jongeren of juist ouderen, staan er dure of goedkope huizen? En hoe is dat vergeleken met de gemeente waar hij in ligt?

Gemeente Buren

De Wetering 1
4021 VZ Maurik 
Tel.: 14 0344 (info over tel.nr)