Inwoners per kern

Aantal inwoners (voorlopige cijfers) van de gemeente Buren per kern op 01-01-2017

Plaats Aantal inwoners
Asch 368
Beusichem 3.188
Buren 2.706
Erichem 489
Kapel-Avezaath 182
Kerk-Avezaath 1.382
Zoelen 1.633
Zoelmond 628
Buurmalsen 51
Maurik 4.252
Eck en Wiel 1.693
Rijswijk 681
Ravenswaaij 411
Lienden 5.758
Ingen 2.206
Ommeren 740
Totaal 26.368

Gemeente Buren

De Wetering 1
4021 VZ Maurik 
Tel.: 14 0344 (info over tel.nr)