Aanwijzing toezichthouder Drank- en Horecawet

Op 8 mei 2017 besloot de burgemeester van de gemeente Buren om dhr. T. van den Brink, van het Bureau Horeca & Bijzondere Wetten aan te wijzen als toezichthouder bij de uitvoering voor de Drank- en Horecawet. Toezichthouders zorgen dat de de  Drank- en Horecawet wordt nageleefd en voldoen aan de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet. Daarnaast voeren zij toezicht uit op de Algemene Plaatselijke Verordening.

Een toezichthouder controleert horecagelegenheden, slijterijen, kantines, dorpshuizen en evenementen op de naleving van de Drank- en Horecawet. Van de controles stelt de toezichthouder  een inspectierapport op. Als een alcoholverstrekker de voorschriften uit de Drank- en Horecawet niet of in onvoldoende mate naleeft, kan de burgemeester overgaan tot gemeentelijk ingrijpen.

Snel naar

Gemeente Buren

De Wetering 1
4021 VZ Maurik 
Tel.: 14 0344 (info over tel.nr)