Bestuur Avri kiest voor 'omgekeerd inzamelen'

Dit item is verlopen op 09-04-2017.

De meerderheid van het Algemeen Bestuur van Avri heeft donderdag 9 maart 2017 gekozen voor nieuw afvalbeleid. Hierbij brengen de inwoners zelf restafval naar een ondergrondse container in de buurt. De zak voor plastic verpakkingen en drankkartons bij laagbouw verdwijnt en de restafvalcontainer wordt vervangen door een 240 liter container voor deze verpakkingen. Avri zal bij de uitvoering van het nieuwe beleid rekening houden met ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Ook is er aandacht voor het voorkomen van zwerfafval en voor goede communicatie.

Het nieuwe beleid wordt in 2019 ingevoerd en moet zorgen voor een stuk minder restafval. Dit is nodig om de doelstelling van de 10 Avri-gemeenten te halen. De doelstelling is de hoeveelheid restafval in 2020 te laten dalen naar maximaal 75 kilo per persoon per jaar.

Wat vindt Buren daarvan?

In de gemeenteraadsvergadering van 7 maart 2017 is het onderwerp ter sprake geweest. De meeste fracties gaven toen aan, zich zorgen te maken hoe het nieuwe beleid zou uitpakken voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Dat standpunt heeft wethouder De Ronde in de bestuursvergadering van Avri ingebracht. Toch koos het bestuur voor het nieuwe inzamelbeleid. Meer informatie leest u op de website van Avri.

Snel naar

Gemeente Buren

De Wetering 1
4021 VZ Maurik 
Tel.: 14 0344 (info over tel.nr)