Beter een goede buur …

Dit item is verlopen op 26-04-2017.

In deze tijd van het jaar genieten veel mensen in de tuin te van het mooie weer. In sommige gevallen zorgen barbecues, muziek, vuurkorven of bijvoorbeeld overhangende takken voor overlast of irritaties. Een burenruzie kan als een donderwolk een zonnige dag verpesten. Op het moment dat irritaties hoog oplopen, lukt het niet altijd meer om gezamenlijk tot een acceptabele oplossing te komen. Voorkom dat het zover komt en maak gebruik van Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling steunt op onpartijdige en neutrale wijze bij het oplossen van meningsverschillen en irritaties.  Heeft u behoefte aan meer informatie of advies? Bel met ElkWelzijn en vraag naar Buurtbemiddeling: 0345-515227 of mail naar buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl. Of kijk op www.elkwelzijn.nl/Buurtbemiddeling.

Snel naar

Gemeente Buren

De Wetering 1
4021 VZ Maurik 
Tel.: 14 0344 (info over tel.nr)