Dat verdient een lintje!

Dit item is verlopen op 17-06-2017.

Wie verdient een koninklijke onderscheiding?

Kent u iemand die zich minimaal 15 jaar belangeloos inzet of heeft ingezet voor de (Burense) samenleving? Het gaat dan niet alleen om bestuursfuncties, maar ook om bijvoorbeeld iemand die een vereniging jarenlang draaiende houdt. Of om iemand die zich langdurig en intensief inzet voor de medemens. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk deze personen voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau.

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:

  • bij de jaarlijkse ‘lintjesregen’ op de dag voor Koningsdag.
  • bij een bijzondere gelegenheid, zoals een afscheid of jubileum.

Hoe dient u een voorstel in?

U dient een aanvraag voor een koninklijke onderscheiding in bij de burgemeester van de gemeente waarin de voor te dragen persoon woont.

Neem over de haalbaarheid eerst even contact op met Inge Krol van het bestuurssecretariaat, tel. 14 0344. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.lintjes.nl. Vanzelfsprekend worden alle aanvragen vertrouwelijk behandeld.

Lintjesregen 2017

Voorstellen voor de Lintjesregen in april 2018 moeten uiterlijk 16 juni 2017 bij de gemeente worden ingediend.

Snel naar

Gemeente Buren

De Wetering 1
4021 VZ Maurik 
Tel.: 14 0344 (info over tel.nr)