De raad vergadert 23 mei

Dit item is verlopen op 24-05-2017.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 23 mei om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er gelegenheid voor informatie-uitwisseling tussen raad en het college van B&W, gevolgd door het vragenkwartiertje. U kunt niet inspreken, dat vindt plaats in de voorbespreking. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik. U bent van harte welkom.

Inhuur sociaal domein

Het aantal inwoners dat valt onder de Participatiewet en schuldhulpverlening is fors toegenomen. De gemeente heeft niet meer voldoende capaciteit om te zorgen voor tijdige en goede dienstverlening aan inwoners en uitvoering te geven aan het door de raad vastgestelde beleid. Voor de aanpak hiervan zijn de reguliere budgetten niet toereikend. Het college stelt voor om de extra kosten in 2017 eenmalig te financieren uit de reserve sociaal domein.

Afscheid vertrekkend raadslid PvdA, Mark Hofman

Mark Hofman neemt na ruim 15 jaar afscheid als raadslid van de gemeenteraad Buren. Hij is tijdens de (bijna) vier raadsperiodes actief geweest als zowel fractievoorzitter als raadslid. Hij wordt opgevolgd door Martin Overheul. Zijn installatie vindt aansluitend plaats.

Agenda en voorstellen

De volledige agenda en het voorstel vindt u op www.buren.nl onder de rubriek Politiek en Organisatie.

Volg de gemeenteraad

Audioverslagen van de voorbesprekingen en raadsvergaderingen vindt u op Politiek en Organisatie. Via social media kunt u ook communiceren met de raad en raadsleden. De gemeenteraad beschikt over een Facebookpagina. Als u op de hoogte wilt blijven of wilt meedoen aan het gesprek, like dan de pagina.

Snel naar

Gemeente Buren

De Wetering 1
4021 VZ Maurik 
Tel.: 14 0344 (info over tel.nr)