Gemeente wil snel aan de slag in Brede School Maurik

Dit item is verlopen op 30-04-2017.

Het streven is om volgende week, tijdens de krokusvakantie, bouwwerkzaamheden in de Brede School Maurik te doen. Bij een recente routinecontrole door de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) is geconstateerd dat de school niet volledig voldoet aan het Bouwbesluit. Dat zijn de regels op basis waarvan de omgevingsvergunning voor het gebouw is verleend. De VRGZ adviseerde het volledige gebouw op brandveiligheid te controleren.

Dat advies volgde het college van B&W op. Uit die inspectie door een externe deskundige bleek:

  1. Er moeten een aantal maatregelen getroffen worden om de school formeel aan het Bouwbesluit te laten voldoen. Het werk omvat vooral het technisch op orde maken van de brandcompartimentering van het gebouw.
     
  2. De veiligheid van de kinderen en personeel is niet in gevaar en ook niet in gevaar geweest. Want:
    • Er zijn meer dan voldoende vluchtwegen.
    • Scholen en kinderdagverblijf hebben voldoende protocollen om het gebouw snel en volledig te ontruimen in geval van een calamiteit.
    • De gebruikers houden regelmatig brandoefeningen.

Het college van B&W wil de gebreken zo snel mogelijk herstellen.

Wethouder Sietske Klein: “Voorop staat dat de veiligheid van kinderen en personeel niet in het gevaar is of is geweest. Veiligheid is altijd prioriteit 1. Ik ben blij dat deze gegarandeerd is.” Het is nu zaak om zo snel mogelijk te voldoen aan het Bouwbesluit. De werkzaamheden die daarvoor nodig zijn, zullen overlast voor de gebruikers geven. Komende week, in de krokusvakantie, zijn de scholen gesloten. Het college wil die week benutten om een groot deel van het werk te verrichten. Het kinderdagverblijf en het consultatiebureau zijn dan wel geopend. Met hen maken we afspraken om de overlast van het werk zoveel mogelijk te beperken.

Vanavond (dinsdag 21 februari 2017) is de gemeenteraad ingelicht over wat er nodig is in de school en waarom het college snel aan de slag wil. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 7 maart zal het college de raad vragen formeel tot deze werkwijze te besluiten. Ook ouders zijn door de scholen en SKLM inmiddels ingelicht.

Het werk om de school te laten voldoen aan het Bouwbesluit staat los van het werk aan de klimaatinstallatie in de Brede School Maurik.

Snel naar

Gemeente Buren

De Wetering 1
4021 VZ Maurik 
Tel.: 14 0344 (info over tel.nr)