In memoriam: Willem van der Linde

Dit item is verlopen op 26-02-2017.

Wij hebben kennisgenomen van het overlijden van ons  zeer gewaardeerde oud-raadslid en oud-wethouder

W. (Willem) van der Linde 

Willem was het langstzittende raadslid van de gemeente Buren, van 1966 tot 2014. Eerst in de voormalige gemeente Buren en na de herindeling in 1999 van de nieuwe gemeente Buren.

In 1992 is hij Koninklijk Onderscheiden. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet voor Buren. In 2006 ontving hij ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als raadslid de Gemeentelijke Erepenning. Willem was 24 jaar wethouder van Buren (1978-2002). Hij bleef daarna gemeenteraadslid tot 2014. Bij zijn afscheid ontving hij het Burens Erezilver.

Wij hebben Willem al die jaren leren kennen als iemand die zijn taak met grote inzet en toewijding heeft verricht. Hij was een volksvertegenwoordiger die in het bijzonder waarde hechtte aan het persoonlijk wel en wee van inwoners. Hij was een zeer benaderbaar politicus. We zullen hem herinneren door zijn meest genoemde en geroemde uitspraak:

"Wij zijn er voor de mensen
om ze te helpen, niet om te plagen."

Wij wensen zijn familie en verdere nabestaanden veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

Snel naar

Gemeente Buren

De Wetering 1
4021 VZ Maurik 
Tel.: 14 0344 (info over tel.nr)