Openbare informatiebijeenkomst 21 maart

Dit item is verlopen op 28-03-2017.

Strategisch personeelsbeleid

Tijdens deze bijeenkomst wordt het strategische personeelsbeleid toegelicht en kunnen de raadsfracties vragen stellen. De uitvoering van dit personeelsbeleid maakt het mogelijk dat de organisatie en haar medewerkers kunnen voldoen aan de veranderende eisen van onze omgeving. De ambitie is dat de gemeente Buren een resultaatgerichte, integraal en flexibel werkende organisatie is. Het beleid is uitgewerkt in drie thema’s die worden toegelicht.

Beleidsplan informatiesystemen & automatisering

In de informatiebijeenkomst wordt uitleg gegeven over het I&A beleidsplan. Het plan omschrijft hoe de ICT-beheerorganisatie en de informatiesystemen mee moeten blijven groeien met de ontwikkelingen in de dienstverlening en de bedrijfsvoering. Van groot belang zijn hoge beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van onze netwerkverbindingen en systemen. Met de uitvoering van dit beleid wordt aangesloten op de veranderingen in onze samenleving, waarbij de informatievoorziening en digitale dienstverlening een steeds belangrijkere rol spelen. Het beleid is uitgewerkt in vijf thema’s, die worden uitgelegd.

Aanvang: 19.00 uur.
Locatie: Liendenzaal, gemeentehuis Maurik

U bent van harte welkom.

Volg de gemeenteraad

Als u op de hoogte wilt blijven van activiteiten van de raad of wilt meedoen aan het gesprek, kunt u naast aanwezigheid bij de voorbesprekingen en vergaderingen, de raad volgen via social media.

Snel naar

Gemeente Buren

De Wetering 1
4021 VZ Maurik 
Tel.: 14 0344 (info over tel.nr)