Raadsleden aanwezg bij evenementen

Ook in 2017 zullen raadsleden regelmatig aanwezig zijn bij een aantal verschillende evenementen en bijeenkomsten, die in de gemeente Buren georganiseerd worden. Op deze manier kunt u makkelijk en ongedwongen een praatje aanknopen als u dat wilt. Het doel is om inwoners informeel te ontmoeten, vragen te beantwoorden en mensen of organisaties met elkaar te verbinden. De eerste keer was op de feestmarkt in Beusichem / Zoelmond op 20 mei. Hieronder een overzicht van de evenementen en data tot aan de zomervakantie, waarbij raadsleden aanwezig zullen zijn.

Wanneer Wat Waar
20 mei Feestmarkt Beusichem/Zoelmond
21 mei Kunstmarkt Buren
26, 27 mei Trekker Trek Erichem
25, 26, 27 mei Dorp op Stelten Eck en Wiel
5 juni Oldtimer Event/Jaarmarkt Pinksterfeesten Lienden
17 juni Paardenmarkt Beusichem
25 juni Betuws Buren Kerkplein Buren

Raadsleden Alda van Zijl, D66 (tweede van links) en Jolijn Zwart-Van Kessel VVD (derde van links) tijdens Raad on Tour 2016. Foto: William Hoogteijling

Snel naar

Gemeente Buren

De Wetering 1
4021 VZ Maurik 
Tel.: 14 0344 (info over tel.nr)