Regio Rivierenland brengt jaarverslag leerplicht uit

In de Leerplichtwet is vastgelegd dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun kinderen bij een school staan ingeschreven en dat zij de school bezoeken. Deze wet bepaalt dat gemeenten toezicht moeten houden op de leerplicht.

De Regio Rivierenland houdt voor de gemeente Buren toezicht op de Leerplicht. De gemeente moet jaarlijks aan de gemeenteraad verslag uitbrengen over het gevoerde leerplichtbeleid. Op de website van de regio kunt u het jaarverslag downloaden

Snel naar

Gemeente Buren

De Wetering 1
4021 VZ Maurik 
Tel.: 14 0344 (info over tel.nr)