Start boomonderhoud

Dit item is verlopen op 12-05-2017.

Vanuit de jaarlijkse boominspectie in Buren Noord (Beusichem, Maurik, Ravenswaaij, Rijswijk en Zoelmond) is gebleken dat een aantal bomen moet worden gesnoeid of gekapt. Aannemingsbedrijf Growepa voert de werkzaamheden uit voor Avri.

Planning

Vanaf 3 april start Avri in de gemeente Buren met boomonderhoud. Het onderhoud duurt naar verwachting tot ongeveer eind mei. De werkzaamheden kunnen voor enige overlast zorgen. Avri doet er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken.

Boomonderhoud in de gemeente Buren

Het bomenbestand is in de gemeente Buren in drie gebieden verdeeld. Eens per 3 jaar worden alle bomen in een bepaald deel gecontroleerd op veiligheid en staat van onderhoud. Een klein aantal bomen controleren we ieder jaar, ook al staan deze niet in het deel dat aan de beurt is. Bijvoorbeeld vanwege de locatie of eerder geconstateerde gebreken. Na de controle bepalen we of onderhoud of kap noodzakelijk is. Op dit overzicht kunt u de snoei- en rooitekening zien.

Hieronder ziet u volgens welke route gewerkt wordt:
Beusichem
Zoelmond
Ravenswaaij
Rijswijk
Maurik
Eck en Wiel
Lienden
Zoelen
Kerk-Avezaath
Buren

Wilt u meer informatie of een melding maken over het boomonderhoud? Stuur dan een e-mail naar melding@avri.nl.

Snel naar

Gemeente Buren

De Wetering 1
4021 VZ Maurik 
Tel.: 14 0344 (info over tel.nr)