Wegwerkzaamheden

Van april t/m augustus voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de wegen in de gemeente.

De uitvoering van deze werkzaamheden is erg afhankelijk van het weer. Dit maakt het lastig om een exacte datum aan te geven waarop de werkzaamheden plaats vinden. Aannemer Gebr. van Kessel licht de direct omwonenden tijdig voor aanvang in over de exacte dag van uitvoering.

Weggebruikers ondervinden dan enkele dagen hinder van de werkzaamheden in en rondom de betreffende straat. Voor de veiligheid worden verkeersafzettingen geplaatst en/of verkeerbegeleiders ingezet. Waar nodig wordt een omleidingsroute ingesteld.

Snel naar

Gemeente Buren

De Wetering 1
4021 VZ Maurik 
Tel.: 14 0344 (info over tel.nr)