Woningvoorraad Lienden krijgt flinke impuls

Dit item is verlopen op 17-04-2017.

Stichting Woningbeheer Betuwe (SWB) start dit jaar met de planontwikkeling van een braakliggend terrein aan de Voorstraat in Lienden. De stichting wil op het terrein maximaal 60 woningen (40 huur, 20 koop) bouwen. Daarmee komt in Lienden een flink aantal nieuwe woningen beschikbaar.

Wethouder Henk de Ronde is blij met de ontwikkeling: “De gemeente wil woningen laten bouwen waar aantoonbaar behoefte aan is. In Lienden is die behoefte en dus kunnen we meewerken aan deze ontwikkeling. De samenwerking met de SWB is ook constructief. We hebben onlangs overeenstemming bereikt over de eigendomsoverdracht van de oude gemeentewerf in Lienden. Dit perceel gaat ook onderdeel uitmaken van het plan.”

Directeur Johan Heesen van SWB: “We hebben onlangs omwonenden op de hoogte gebracht van onze plannen. Er zijn nog geen concrete tekeningen, maar we zijn al wel gestart met de ideevorming voor deze ontwikkeling”.

Overeenkomst ter inzage

Om de samenwerking formeel te regelen, sloten SWB en gemeente een overeenkomst. Hierin worden, naast afspraken over de te bouwen woningen en financiële afspraken, ook zaken geregeld  over de toekomstige inrichting van de openbare ruimte. De komende maanden zullen de plannen verder uitgewerkt worden. Omwonenden en andere geïnteresseerden zullen dan verder geïnformeerd worden. 

Met ingang van 6 maart 2017 ligt een zakelijke beschrijving van de overeenkomst voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van Buren, De Wetering 1 te Maurik. U kunt de zakelijke beschrijving inzien op maandag van 9.00 uur tot 17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Tevens kunt u een afspraak maken de stukken buiten bovengenoemde openingstijden in te zien. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de heer H.J. van Dijk, telefoon  14 0344.

Snel naar

Gemeente Buren

De Wetering 1
4021 VZ Maurik 
Tel.: 14 0344 (info over tel.nr)