Lamp of lantaarnpaal kapot?

Ziet u dat de verlichting van een lantaarnpaal kapot is? Een storing aan de openbare verlichting kunt u via het online formulier melden bij de beheerder van de lantaarnpalen in de gemeente Buren. Hierdoor komt de storing direct op de juiste plaats terecht.

Vermeld in het kort wat het defect is, bijvoorbeeld: lamp brandt niet; lamp gaat niet uit; meerdere lampen branden niet; mast is aangereden; et cetera. Verder werkt het het beste als u het nummer van de lantaarnpaal invoert. Iedere gemeentelijke lantaarnpaal heeft een nummer. Dit nummer vindt u aan de straatzijde van de lantaarnpaal. Als u geen lantaarnpaalnummer weet kunt u de woonplaats, straatnaam en het huisnummer waar de lantaarnpaal staat vermelden. Ten slotte ontvangen we ook graag uw telefoonnummer zodat wij, indien noodzakelijk, contact met u kunnen opnemen.

Let op!

De lantaarnpalen van de Stichting Woningbouw Betuwe (SWB) en van de provincie Gelderland  zijn niet in beheer van de gemeente Buren.  U moet storingen aan deze lantaarnpalen melden bij de één van deze instanties.

Hoe herkent u de verschillende lantaarnpalen?

  • De lantaarnpalen van de gemeente Buren beginnen met een B, gevolgd door een nummer
  • Lantaarnpalen van de SWB hebben geen nummer
  • Lantaarnpalen van de provincie beginnen met een P, gevolgd door een nummer.

Vragen?

Heeft u vragen over de storing dan belt u naar de gemeente Buren. Met het referentienummer geeft u aan om welke melding het gaat.

Gevaarlijke situatie?

Gaat het om een gevaarlijke situatie, bijvoorbeeld bij blootliggende bedrading, dan kunt u direct contact opnemen met Nobralux op telefoonnummer 0411-440401.

Gemeente Buren

De Wetering 1
4021 VZ Maurik 
Tel.: 14 0344 (info over tel.nr)