Verklaring vermissing reisdocument

Bent u uw paspoort of ID-kaart kwijt of is deze gestolen?  U hoeft geen aangifte meer te doen bij de politie. U moet wel een verklaring van vermissing afleggen bij uw woongemeente.  Dit is gratis en kan digitaal of op afspraak. Geef de vermissing zo snel mogelijk aan ons door. Dit is belangrijk om misbruik ervan te voorkomen.

Gemeente Buren

De Wetering 1
4021 VZ Maurik 
Tel.: 14 0344 (info over tel.nr)