Participatieregeling

Voor deelname aan sociale-, culturele- en sportactiviteiten komt een volwassene  in aanmerking komen voor een vergoeding van € 150,-- per persoon per jaar. U kunt hierbij denken aan een vergoeding van kosten contributie vereniging / club, - cursusgelden, - bezoek aan culturele activiteiten, - abonnementen etc. We willen voorkomen dat schoolgaande kinderen in een sociaal isolement komen. Kinderen komen in aanmerking voor een vergoeding van € 250,-- per kind in het basisonderwijs en € 300,-- per kind in het voorgezet onderwijs. U kunt hierbij denken aan de kosten contributie vereniging / club, aanschaf van boeken, - schoolreisjes, - werkweken, - excursies etc.

Voor informatie en voor het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met het onderdeel Werk & Inkomen van de afdeling Inwonerszaken gemeente Buren, tel. 14 0344, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 10.00 uur.

STIB

Gemeente Buren

De Wetering 1
4021 VZ Maurik 
Tel.: 14 0344 (info over tel.nr)