Spring naar content

Aanvraagformulier principeverzoek ruimtelijke ontwikkeling

De aanvraag Principeverzoek ruimtelijke ontwikkeling is bedoeld voor ontwikkelingen die niet passen in het bestemmingsplan en waarvoor ook niet met een reguliere procedure een Omgevingsvergunning verleend kan worden. Over de ontwikkeling wordt een ambtelijk en bestuurlijk standpunt bepaald of en onder welke voorwaarden meegewerkt kan worden. Indien het standpunt positief is kan een planologische procedure worden gestart. Meestal is dit een wijziging van het bestemmingsplan. In een aantal gevallen kan de ontwikkeling met een uitgebreide procedure omgevingsvergunning worden gerealiseerd.

Wij adviseren u om voor het indienen van een principeverzoek eerst een afspraak te maken met een medewerker van ruimtelijke ordening van de gemeente. Er kan dan een globale inschatting worden gemaakt over de haalbaarheid van uw initiatief.

Voor de behandeling van een principeverzoek worden kosten (leges) in rekening gebracht. De kosten zijn afhankelijk van de omvang van de ontwikkeling. In 2023 bedragen de kosten per aanvraag voor een:

 • Zeer klein initiatief € 412,-
 • Klein initiatief € 824,-
 • Middelgroot initiatief € 1030,-
 • Groot initiatief € 1236,-
 • Zeer groot initiatief € 1442,-

Aanvrager:

Toe te voegen bijlagen:

 • Toelichting op en onderbouwing van de ruimtelijke ontwikkeling
 • Tekeningen of schetsen van terreininrichting, gebouwen e.d.
 • Situatietekening
 • Schetsontwerp

Bij realisatie woningen:

 • Aantal woningen
 • Type woning
 • Prijsklasse
 • Huur- of koopwoning

Indien de ontwikkeling een zorginitiatief dienen de vragen beantwoord te worden vermeld onder ‘Vragen met betrekking tot de ontwikkeling van een zorginitiatief’.

Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 64 MB.

  Gerelateerde onderwerpen