Kadernota

In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen wat de koers voor de komende jaren is, en ook hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. Daarmee wordt bepaald wat er in ieder geval in de Programmabegroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. De kadernota gaat dus vooral over belangrijke keuzes en eventuele nieuwe richtingen. De raad stelt de kadernota jaarlijks in juli vast.
Bij de behandeling van de kadernota kan de raad moties en amendementen aannemen. Daarmee verandert de raad bijvoorbeeld bepaalde keuzes uit de programmabegroting of geeft de raad het college van B&W bijvoorbeeld opdracht iets nader uit te zoeken.

Kadernota 2020