Spring naar content

De rol van de burgemeester

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Tegelijkertijd is hij voorzitter van de gemeenteraad en ambassadeur van de gemeente.

De gemeenteraad besluit over voorstellen en plannen. Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor uitvoering van de raadsbesluiten.

De burgemeester is ook hoofd van de politie en ziet toe op openbare orde en veiligheid. De burgemeester is ook crisimanager. Bij branden, grote rampen of ongevallen heeft hij officieel het opperbevel en mag dan noodbevelen geven.

Worden er koninklijke onderscheidingen uitgedeeld dan speelt wederom de burgemeester daarbij een centrale rol.

Een gevarieerd ambt dus, dat burgemeesterschap, met vele rollen en bevoegdheden.

Een burgemeester wordt benoemd door de kroon, de regering. De gemeenteraad doet daarvoor een aanbeveling. De burgemeester wordt benoemd voor zes jaar. Daarna volgt normaalgesproken een herbenoeming voor weer ze jaar.

In het onderstaande filmpje wordt het nog eens kort uitgelegd: