Spring naar content

Bestuursrapportages

Het college van burgemeester en wethouders legt twee keer per jaar verantwoording af over de meest recente inkomsten en uitgaven.