Spring naar content

Bestuursrapportages

Het college van burgemeester en wethouders legt twee keer per jaar verantwoording af over de meest recente inkomsten en uitgaven in de vorm van een bestuursrapportage.

Eerste bestuursrapportage 2023

Links

Gerelateerde onderwerpen