Spring naar content

Facturen en e-Facturen

Factureren met uw boekhoudpakket

Voor de e-facturen is de gemeente Buren aangesloten op de Nederlandse Peppolautoriteit waar veel gemeente en andere organisaties gebruik van maken. Indien uw boekhoudpakket hier ook op is aangesloten dan kunt u rechtstreeks factureren. Gebruik hiervoor het OIN-nummer van de gemeente Buren:
OIN 0000 0001 8072 8768 4000 (zonder de spaties)

Als uw boekhoudpakket niet is aangesloten op het SimplerInvoicing platform dan is er vaak de mogelijkheid om vanuit uw boekhoudpakket uw e-factuur (PDF + XML(UBL) per mail te versturen. Bij de instellingen van uw boekhoudpakket kun u dan onderstaand e-mailadres voor de gemeente Buren opgeven:
OIN00000001807287684000@invoices.tradeinterop.com

Factureren zonder boekhoudpakket

Als u helemaal geen boekhoudpakket gebruikt of geen functionaliteit heeft om e-facturen te versturen dan kunt u ook gebruik maken van een online portal. Via dit portaal kunt u uw factuur invoeren en vervolgens als e-factuur naar ons toesturen.

Dit portaal is vergelijkbaar als de functionaliteit hiervoor in een boekhoudpakket. U kunt deze betaalde dienst afnemen en naast het e-facturen aan de gemeente Buren ook naar andere gemeenten en organisaties e-facturen sturen. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van het aantal facturen dat u per maand wil versturen.

Meer informatie over de portaalfunctie kunt u vinden op: www.tradeinterop.com/e-facturatie-portal.

U kunt facturen als pdf bestand sturen naar facturen@buren.nl. Dit mailadres kunt u ook gebruiken bij vragen.