Spring naar content

Facturen en e-Facturen

Vanaf maandag 1 april 2019 is het mogelijk om een elektronische factuur (e-factuur) te versturen aan de gemeente Buren. Dit zijn facturen in een computer leesbaar formaat XML(UBL) die veelal rechtstreeks vanuit een boekhoudpakket verstuurd kunnen worden. Het gaat hier dus niet om facturen die u als pdf bestand per mail (facturen@buren.nl) naar ons kunt sturen.

Factureren met uw boekhoudpakket

Voor de e-facturen is de gemeente Buren aangesloten op het SimplerInvoicing platform waar veel gemeente en andere organisaties gebruik van maken. Indien uw boekhoudpakket hier ook op is aangesloten dan kunt u rechtstreeks factureren. Gebruik hiervoor het OIN-nummer van de gemeente Buren:
OIN 0000 0001 8072 8768 4000 (zonder de spaties)

Als uw boekhoudpakket niet is aangesloten op het SimplerInvoicing platform dan is er vaak de mogelijkheid om vanuit uw boekhoudpakket uw e-factuur (PDF + XML(UBL) per mail te versturen. Bij de instellingen van uw boekhoudpakket kun u dan onderstaand e-mailadres voor de gemeente Buren opgeven:
OIN00000001807287684000@invoices.tradeinterop.com

Factureren zonder boekhoudpakket

Als u helemaal geen boekhoudpakket gebruikt of geen functionaliteit heeft om e-facturen te versturen dan kunt u ook gebruik maken van een online portal. Via dit portaal kunt u uw factuur invoeren en vervolgens als e-factuur naar ons toesturen.

Dit portaal is vergelijkbaar als de functionaliteit hiervoor in een boekhoudpakket. U kunt deze betaalde dienst afnemen en naast het e-facturen aan de gemeente Buren ook naar andere gemeenten en organisaties e-facturen sturen. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van het aantal facturen dat u per maand wil versturen.
Meer informatie over de portaalfunctie kunt u vinden op: www.tradeinterop.com/e-facturatie-portal.

Links

Zonder boekhoudprogramma