Spring naar content

Jaarrekening

De jaarstukken (jaarverslag en de jaarrekening) betreffen de afsluiting van het jaar 2020. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad. Hierdoor kan de gemeenteraad zijn controlerende taak vervullen. De jaarstukken laten onder andere zien of de beoogde doelen zijn behaald en waaraan het geld is uitgegeven.

De accountant controleert of de jaarrekening een nauwgezette en rechtmatige weergave is van de financiƫle situatie. De accountant geeft zijn onafhankelijke mening hierover in de vorm van een controleverklaring.

De jaarstukken 2020 zijn reeds gecontroleerd en beoordeeld door de accountant, en zijn aan de hand van de bevindingen van de accountant aangepast. De accountant heeft voor de jaarrekening 2020 een goedkeurende verklaring afgegeven.