Spring naar content

Kadernota

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is de coalitie aan de slag gegaan met de onderhandelingen. Tegelijkertijd is de kadernota 2023-2026 vastgesteld.

In de kadernota schetst het college het eerste beeld van het financiële perspectief voor de jaren 2023 tot en met 2026. Dit beeld is positief. Het college verwacht in alle jaren een sluitende begroting te hebben, met daarin ruimte voor een bescheiden ambitie.