Spring naar content

Kadernota

Donderdag 6 juli 2023 boog de gemeenteraad van Buren zich over de kadernota 2024. In deze nota wordt het financiële perspectief voor 2024 t/m 2027 geschetst. 

De begrotingspositie 2024-2027 is gebaseerd op ons bestaande beleid aangevuld met de doorrekening van de financiële uitgangspunten (loon en prijsstijgingen, bijdrage verbonden partijen) en een aantal onvermijdelijke nieuwe voorstellen. We verwachten voor 2024 en 2025 een positief resultaat. Vanaf 2026 vraagt de financiële positie aandacht. Hoewel het rijk in de voorjaarsnota extra geld voor 2027 aankondigt, is een structureel sluitende jaarschijf 2027 een forse uitdaging.