Spring naar content

Wat doet het college van B&W?

Wethouders vormen samen met de burgemeester het college van B&W, het dagelijks bestuur van de gemeente. Ze worden gekozen door de gemeenteraad.

Iedere wethouder heeft een eigen portefeuille, bijvoorbeeld onderwijs, financiën of huisvesting. Het wethouderschap is een drukke baan. De agenda staat vaak vol werkoverleggen met allerlei mensen. Met eigen medewerkers van de gemeente, met collega-wethouders en burgemeester in het college-overleg, met collega-wethouders van een andere gemeente om samen plannen af te stemmen of met ambtenaren van de provincie of het rijk.

Maar ook met inwoners van de gemeente tijdens inspraakavonden bij nieuwe plannen bijvoorbeeld. Inwoners die met een probleem zitten kunnen ook een persoonlijk gesprek aanvragen.

Wethouders leggen verantwoording af aan de gemeenteraad. Doet de wethouder zijn werk niet goed dan heeft de raad de mogelijkheid de wethouder naar huis te sturen via een motie van wantrouwen. Maar normaal duurt het wethouderschap vier jaar, totdat er weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zijn.

Bij de gemeente Buren bestaat het college van B&W uit de burgemeester en vier wethouders.