Burgemeester J.A. de Boer

Maurik 20-06-2016 Burgemeester J.A. de Boer College B&W gemeente Buren, burgemeester en wethouders. Foto Raphael Drent, Tiel.
Foto Raphael Drent, Tiel. In opdracht van Gemeente Buren

Burgemeester J.A. de Boer.

Functie: Burgemeester
E-mail: jadeboer@buren.nl
Twitter: @bgmDeBoerBuren
Taken: Openbare orde, veiligheid en bestuur

 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemene coördinatie beleid en bestuur, inclusief samenwerking
 • Aanpak Ondermijning en Fraude
 • Handhaving APV
 • Brandweer
 • Burgerzaken
 • Archief
 • Ambassadeur van Buren

Bedrijfsvoering

 • Juridische Zaken
 • ICT
 • Inkoopbeleid
Ambtsgebonden nevenfuncties:
 • Lid Commissie College van Arbeidszaken bij de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG)
 • Voorzitter Stichting Willem van der Linde
 • Bestuurslid Gelders Genootschap
 • Lid DB en AB Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Lid DB en AB (voorzitter) Regionaal Archief Rivierenland
 • Lid AB (vicevoorzitter) Regio Rivierenland
 • Lid Commissie Professionalisering NGB (Nederlands Genootschap van Burgemeesters)
Niet-ambtsgebonden nevenfuncties:
 • Voorzitter Volcker Fonds Zoelen