Burgemeester J.A. de Boer

Maurik 20-06-2016 Burgemeester J.A. de Boer College B&W gemeente Buren, burgemeester en wethouders. Foto Raphael Drent, Tiel.
Foto Raphael Drent, Tiel. In opdracht van Gemeente Buren

Burgemeester J.A. de Boer.

 

Naam: J.A. (Jan) de Boer
Functie: Burgemeester
E-mailadres: jadeboer@buren.nl
Twitter: @bgmDeBoerBuren
Strategische opgave: Samen sterk in de regio
Portefeuille:
  • Openbare orde en veiligheid
  • (Regionale) samenwerking en coördinatie op verbonden partijen
  • Aanpak ondermijning en fraude
  • Handhaving APV
  • Brandweer
  • Archief
  • Bestuurskracht
  • Juridische zaken
  • Buren 625
Gemeenschappelijke regelingen: Regio Rivierenland, Regionaal Archief Rivierenland, Veiligheidsregio Gelderland Zuid

Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfunctie Werkgever / organisatie Bezoldigd
Lid Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) nee
Voorzitter Stichting Willem van der Linde nee
Bestuurslid Gelders Genootschap nee
Lid DB en AB Veiligheidsregio Gelderland-Zui nee
Lid DB en AB (voorzitter) Regionaal Archief Rivierenland nee
Lid AB Regio Rivierenland nee
Voorzitter Stichting Völcker Fonds Zoelen nee
Voorzitter Regionale speerpuntenbeleid recreatie & toerisme Regio Rivierenland nee
Voorzitter Raad van Toezicht CBG Centrum voor familiegeschiedenis nee
Lid professionaliseringscommissie NGB nee
Lid stuurgroep RIEC Oost-Nederland, aanpak ondermijning VRGZ nee

 

Niet-ambtsgebonden nevenfunctie Werkgever / organisatie Bezoldigd
geen