Spring naar content

Financiële compensatie voor culturele verenigingen en stichtingen

Ook dit jaar ontving de gemeente Buren extra financiële middelen van de Rijksoverheid voor lokale culturele verenigingen en stichtingen. Veel activiteiten hebben vanwege corona niet kunnen plaatsvinden of in beperkte mate, terwijl de kosten wel doorliepen. Daarom heeft de gemeente Buren ook voor 2021 een compensatieregeling voor lokale culturele verenigingen of stichtingen.

Welke verenigingen of stichtingen kunnen hiervan gebruik maken?

De volgende categorie verenigingen of stichtingen kunnen hiervan gebruik maken:

  • (pop)podia/theater;
  • gezelschappen;
  • musea;
  • kunst- en cultuureducatie;
  • beeldende kunstinstellingen;
  • amateurkunstinstellingen.

Dien uw aanvraag uiterlijk 30 september 2021 in

U kunt tot uiterlijk 30 september 2021 een aanvraag hier doen. Door middel van bijvoorbeeld een jaarverslag of bankafschriften kunnen verenigingen en stichtingen aantonen dat ze inkomsten zijn misgelopen of extra kosten hebben moeten maken vanwege de coronacrisis.

Let op!

Wij hanteren een toetsingskader voor alle aanvragen. Hierin staan de voorwaarden en de hoogte van de compensatie die u kunt krijgen. Het toetsingskader vindt u hier.

Aanvraag Corona Noodfonds lokale culturele infrastructuur

Stap 1 van 3

Downloads

Gerelateerde onderwerpen

Vragen? Stel ze gerust!

U kunt uw vraag stellen aan de gemeente Buren via 14 0344.