Spring naar content

Opnieuw tijdelijke energiecompensatie voor dorpshuizen, sportverenigingen en culturele instellingen in gemeente Buren

Door de toegenomen energieprijzen hebben verschillende sportverenigingen en culturele instellingen te maken met een forse energierekening. De gemeente Buren biedt opnieuw een tijdelijke energiecompensatie aan. Maatschappelijke organisaties kunnen de subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming in de energiekosten over het eerste kwartaal van 2023.

Let op: deze nieuwe regeling verschilt van de eerdere regeling die in december 2022 liep. Vraag de subsidie tijdig aan, vóór 31 maart 2023. Daarbij geldt: op = op!

De energiecompensatie is bedoeld voor maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk die een eigen energiecontract hebben: dorps- en buurthuizen, sportverenigingen, verenigingsgebouwen als onderdeel van religieuze instellingen en culturele instellingen. Een voorwaarde is dat de energielasten (gas en elektra) aantoonbaar gestegen zijn. Daarvoor wordt de energierekening van het eerste kwartaal van 2022 vergeleken met de energiekosten van het eerste kwartaal van 2023. Het verschil is het bedrag dat de vereniging aan compensatie kan krijgen. Daarbij geldt een maximaal bedrag van € 2.500,-.

Aanvragen compensatie

De subsidie is vanaf dinsdag 7 maart aan te vragen via het formulier onderaan deze pagina. Aanvragen kan tot en met 31 maart 2023. De gemeente streeft ernaar de toegekende subsidie binnen twee weken na de sluitingstermijn uit te keren. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Voor ondersteuning bij de aanvraag kunt u contact opnemen met interim-beleidsmedewerker sociaal domein Erwin Guijt: eguyt@buren.nl

Voorwaarden voor de compensatie

De volgende voorwaarden gelden bij de beoordeling van individuele aanvragen:

 1. Via een online aanvraagformulier kan er aanspraak gemaakt worden op deze tegemoetkoming;
 2. U bent vertegenwoordiger van één van de volgende doelgroepen:

  dorpshuizen: een dorpshuis (ook wel wijkcentrum of gemeenschapshuis genoemd) of buurthuis is een openbaar gebouw in een kern, stadsdeel of dorp. Het is een ontmoetingscentrum met een maatschappelijke functie voor bewoners zowel jongeren als ouderen. Het is in bezit van een stichting of vereniging zonder winstoogmerk.

  sportverenigingen of culturele instellingen: een vereniging of stichting zonder winstoogmerk op het gebied van sport en cultuur die een bijdrage levert aan de beleidsdoelstellingen uit het beleidskader en/of: een organisatie vallend onder het beleidsterrein sociaal domein van de gemeente Buren met activiteiten in de maatschappelijke sector waar de werkzaamheden geheel of voor een groot deel door vrijwilligers worden uitgevoerd;

  verenigingsgebouw van een religieuze instelling: een (aangrenzend) gebouw dat in beheer is van de religieuze instelling, gebruikt wordt voor maatschappelijke doeleinden en een eigen energiecontract heeft;
 3. Uw vereniging of stichting is gevestigd in de gemeente Buren en heeft een eigen energiecontract;
 4. U vraagt subsidie aan voor het eerste kwartaal van 2023 over de kosten van energie die u meer betaald heeft ten opzichte van de energiekosten in het eerste kwartaal van 2022.;
 5. De maximale hoogte van de subsidie is het verschil tussen de energielasten in het eerste kwartaal van 2022 ten opzichte van de energielasten in het eerste kwartaal van 2023, met een maximum van € 2.500,- per stichting of vereniging. 
 6. Het totale subsidieplafond voor deze regeling is € 60.000,-;
 7. Bij overschrijding van het subsidieplafond geldt: op = op. Aanvragen behandelen we op volgorde van binnenkomst.
 8. De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 7 maart 2023 tot en met 31 maart 2023.
 9. U geeft inzicht in de volgende gegevens:
  a. inzicht in het energieverbruik in het eerste kwartaal (januari t/m maart) van 2022;
  b. inzicht in het (verwachte) energieverbruik van het eerste kwartaal van 2023;
  c. een onderbouwing waaruit duidelijk wordt hoe u het energieverbruik probeert te beperken en/of welke verduurzamingsmaatregelen al zijn genomen;

Vraag en antwoord

U heeft geen recht op de energiecompensatie als:

 • de aanvraag niet voldoet aan de gestelde voorwaarden;
 • de aanvraag niet op tijd ontvangen is;
 • de aanvraag onvolledig is;
 • het subsidieplafond bereikt is ten tijde van uw aanvraag (op = op).

Een (aangrenzend) gebouw dat in beheer is van de religieuze instelling, wat gebruikt wordt voor maatschappelijke doeleinden en een eigen energiecontract heeft. Een kerkgebouw valt dus niet onder deze regeling.

Om de energiecompensatie aan te vragen vult u het formulier onderaan deze pagina in.

U kunt de aanvraag indienen van 7 maart tot en met 31 maart 2023. Aanvragen die na 31 maart 2023 worden gedaan, worden niet in behandeling genomen.

 Ja, de gemeente kijkt, eventueel samen met u, of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Controleert u alstublieft zelf goed of de aanvraag compleet is. 

We gaan ervan uit dat u in staat bent op tijd de juiste stukken aan te leveren. Mocht dit voor u toch niet mogelijk zijn, neem dan contact met ons op. 

De gemeente streeft ernaar de toegekende subsidie binnen 14 dagen na de sluitingstermijn van de subsidieregeling (31 maart 2023) uit te betalen. 

U kunt met vragen of hulp bij het aanvragen contact opnemen met Erwin Guijt van de gemeente Buren via zijn e-mailadres: eguyt@buren.nl.

Aanvraagformulier energiecompensatie

Gegevens organisatie/vereniging

Sector:(Vereist)

Gegevens vertegenwoordiger organisatie/vereniging

(1 aanvrager per organisatie/vereniging)

Bankrekeningnummer

Onderbouwing

Bij voorwaarden onder 10 genoemde gegevens

Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 64 MB.