Spring naar content

Coalitieakkoord 2020-2022

Dinsdag 21 januari heeft de gemeenteraad van de gemeente Buren met grote meerderheid ingestemd met het coalitieakkoord van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA. Het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht werd tijdens een extra raadsvergadering voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook stemde de gemeenteraad in met de benoeming van vier nieuwe wethouders: de heren K.A. (Karl) Maier, P.A.J.M. (André) van den Hurk, J.P. (Pieter) Neven en H.N.G. (Niko) Wiendels.

Download coalitieakkoord ‘Daadkrachtig en kerngericht!’