Spring naar content

Perspectiefnota

De gemeente Buren geeft een beeld van de actuele financiële situatie in de perspectiefnota 2022-2025. Ook geeft deze nota voor een deel een beeld over de financiële situatie van 2021. De uitkomsten zijn zorgelijk maar niet verrassend. Ombuigingen zijn noodzakelijk om toe te werken naar een sluitende begroting. De perspectiefnota bestaat uit de kadernota en de eerste bestuursrapportage.

De perspectiefnota gaat over de belangrijkste keuzes en eventuele nieuwe richtingen. De raad stelt in juli de perspectiefnota vast.

Bij de behandeling van de perspectiefnota kan de raad moties en amendementen aannemen. Daarmee verandert de raad bijvoorbeeld bepaalde keuzes uit de programmabegroting of geeft de raad het college van burgemeester en wethouders opdracht iets nader uit te zoeken.

Downloads

Gerelateerde onderwerpen