Spring naar content

Tweemaandelijkse rapportage

Het college van burgemeester en wethouders legde in het begrotingsjaar 2018 elke twee maanden verantwoording af over de meest recente inkomsten en uitgaven. Ook legde ze uit hoe ver het college is met het realiseren van de begrotingsdoelen. We hebben de gemeenteraad drie rapportages ter informatie aangeboden en drie rapportages ter besluitvorming.

Tweemaandsrapportages 2018

tweemaandsrapportage januari – februari 2018 (informatief)

tweemaandsrapportage maart – april 2018 (vastgesteld op 10-07-2018)

tweemaandsrapportage mei – juni 2018 (informatief)

tweemaandsrapportage juli – augustus 2018 (vastgesteld op 30-10-2018)

tweemaandsrapportage september – oktober 2018  (vastgesteld op 18-12-2018)

tweemaandsrapportage november – december 2018 (informatief)

Tijdens de raadsvergadering op 25 juni 2019 vergadert de gemeenteraad over de Jaarstukken 2018. De eindverantwoording over het begrotingsjaar 2018.

Tweemaandsrapportages 2019

De eerste tweemaandsrapportage 2019 over de maanden januari en februari biedt het college van burgemeester en wethouders eind maart 2019 aan. Deze rapportage betreft een informatieve rapportage.

tweemaandsrapportage januari – februari 2019 (informatief)

tweemaandsrapportage maart – april 2019 (besluitvormend)

tweemaandsrapportage tot en met september 2019 (besluitvormend)

Links

Gerelateerde onderwerpen