Besluiten college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vergadert elke dinsdag. De besluiten die ze hier nemen worden vastgelegd in een besluitenlijst. In het informatiesysteem met bestuurlijke informatie vindt u een overzicht van de B&W-besluiten.

Besluitenlijsten B&W