Coalitieakkoord 2018-2022

Na een aantal weken uitvoerig met elkaar gesproken te hebben zijn Gemeentebelangen Buren, VVD en PvdA er samen uitgekomen. De partijen presenteren tijdens de raadsvergadering van 23 mei hun coalitieakkoord met als thema ‘Samen, proactief en kerngericht!’. Tijdens deze vergadering worden ook de wethouders benoemd en het nieuwe college gevormd. Kandidaat wethouders zijn: Gerdjan Keller (Gemeentebelangen Buren), Sietske Klein-de Jong (VVD) en Daan Russchen (PvdA). Daarnaast worden drie raadsleden geïnstalleerd; Wander van Laar (Gemeentebelangen), Nanda van Doremalen (VVD) en Arthur Warmer (PvdA).

Download coalitieakkoord ‘Samen, proactief en kerngericht!’
Download Coalitieakkoord Aanbiedingsbrief 9 mei 2018