Spring naar content

Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder:

H.N.G. Wiendels

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

Het doel van deze wetten is om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperkingen, zo snel mogelijk werk te laten vinden. De gemeente moet deze mensen zo maximaal mogelijk helpen bij de arbeidsinschakeling en voorzieningen aanbieden gericht op arbeidsinschakeling.

Om mensen een steun in de rug te geven bij het vinden van een baan, moet de gemeente over een breed scala aan instrumenten beschikken. Voorbeelden van deze instrumenten zijn: verstrekken van loonkostensubsidie, zorgen voor beschut werk en aangepaste werkplekken, begeleiding op de werkvloer, scheppen van werkervaringsplekken, begeleiding bij re-integratie, training en scholing. Wat de gemeente moet doen is opgenomen in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Nee, we voeren alleen uit wat wettelijk verplicht is.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

De arbeidsparticipatie wordt uitgevoerd door medewerkers van het Sociaal Domein. Deze medewerkers stimuleren en begeleiden inwoners op weg naar de arbeidsmarkt en zelfredzaamheid. Daarbij kopen zij diensten in bij onder andere re-integratiebedrijven en jobcoaches.

Waar geven we het geld aan uit?

De gemeente krijgt geld van het Rijk voor de arbeidsparticipatie van inwoners. Hiermee betalen we de re-integratieactiviteiten en de stimulerende maatregelen om inwoners weer (zo snel mogelijk) aan het werk te helpen.