Spring naar content

Begeleide participatie

Portefeuillehouder:

H.N.G. Wiendels

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

De gemeente moet de Wet sociale werkvoorziening (WSW) uitvoeren. De WSW is bedoeld voor mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking niet onder normale omstandigheden kunnen werken. De gemeente moet ervoor zorgen dat inwoners met een WSW-indicatie (in of via een sociale werkvoorziening) toch kunnen werken.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Nee, we voeren uit wat er in de WSW staat.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

De gemeente Buren heeft de uitvoering van de WSW uitbesteed aan de Werkzaak Rivierenland. De Werkzaak Rivierenland voert haar taken uit in het verband van een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Daarmee is de gemeente – samen met de andere gemeenten in Rivierenland – eigenaar van de Werkzaak Rivierenland. Wat de Werkzaak Rivierenland voor ons uitvoert ligt vast in de WSW. Hoe de Werkzaak Rivierenland de WSW uitvoert wordt bepaald door het (Dagelijks en Algemeen) Bestuur van de Werkzaak Rivierenland.

Waar geven we het geld aan uit?

De gemeente krijgt geld van het Rijk om de WSW uit te voeren. Hiermee betalen we de Werkzaak Rivierenland. De gemeente mag de uitvoering van de WSW niet beperken als het gekregen budget op is. In dat geval moet de gemeente zelf zorgen voor geld.