Spring naar content

Begraafplaatsen

Portefeuillehouder:

J.P. Neven

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

De gemeente moet er wettelijk voor zorgen dat er minimaal één gemeentelijke begraafplaats is in de gemeente (Wet op lijkbezorging). Deze wettelijke plicht dient een helder doel. Als iemand overlijdt moet diegene een laatste rustplaats kunnen hebben. Daarnaast ligt er de wettelijke verplichting tot het bijhouden van de grafadministratie.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Ja, er zijn twaalf algemene begraafplaatsen en twee joodse begraafplaatsen aanwezig. We doen daarmee dus meer dan wettelijk noodzakelijk is.

De gemeente biedt de nabestaanden/ inwoners van de gemeente Buren voldoende mogelijkheid voor het begraven én voor het plaatsen van een urn of het verstrooien van as, passend bij de stijl en het karakter van de verschillende kernen. De gemeente draagt zorg voor een duurzame instandhouding van de begraafplaatsen.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

Begraafplaatsen zijn een laatste rustplaats en voor nabestaanden een plek om overledenen te herdenken. De gemeente vindt het daarom belangrijk dat er mooie en goed onderhouden begraafplaatsen zijn. Daarom onderhouden we de begraafplaatsen op het hoogste onderhoudsniveau. Dit onderhoud en het ter aarde bestellen is onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst bij Avri. De grafadministratie voeren medewerkers van de gemeente Buren uit.

Waar geven we het geld aan uit?

We geven het geld uit aan het beschikbaar stellen van een begraafplaats, het begraven en onderhouden van de begraafplaats.

Links

Gerelateerde onderwerpen