Spring naar content

Burgerzaken

Portefeuillehouder:

K.A. Maier

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

De gemeente moet de basisregistratie personen (BRP), de burgerlijke stand, de Kieswet, de Paspoortwet en de Wegenverkeerswet 1994 uitvoeren. Concreet betekent dit dat de gemeente verantwoordelijk is voor:

  • het registreren van persoonsgegevens;
  • het opmaken van akten van geboorte, huwelijk, echtscheidingen en overlijden;
  • het sluiten van huwelijken en partnerschappen;
  • het organiseren van verkiezingen;
  • het afgeven van reisdocumenten, rijbewijzen en andere documenten;
  • het bijhouden van beveiligingsmaatregelen op dit taakveld;
  • het begeleiden van inwoners bij verzoeken om Nederlander te worden.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Nee. Wel gaan wij mee in de ontwikkeling van het digitaliseren. Dat betekent dat we zoveel mogelijk producten en diensten aanbieden via onze website. De meeste producten en diensten worden nu al digitaal aangevraagd. Het aantal klanten aan de balie zal steeds verder afnemen.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

De gemeente Buren voert zelf deze wettelijke taken uit.

Waar geven we het geld aan uit?

Voor het afgeven van producten en diensten ontvangt de gemeente leges. De leges bestaan uit een gemeentelijk- en een rijksdeel. De rijksoverheid bepaalt een maximaal bedrag dat wij mogen vragen aan de aanvrager. Voor producten en diensten waar geen maximaal bedrag voor geldt, betaalt de aanvrager de werkelijke kosten die wij als gemeente maken. Dit zijn bijvoorbeeld de uren van de medewerkers, waaronder de trouwambtenaar, en bijvoorbeeld het trouwboekje. Wilt u weten hoeveel geld er dit jaar precies in dit taakveld omgaat? Dat staat in de begroting.