Spring naar content

Crisisbeheer en brandweer

Portefeuillehouder:

J.A. de Boer MSc

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

Wanneer er in de gemeente Buren een incident plaatsvindt, zijn de politie, brandweer en ambulancedienst aan zet. Bij complexere incidenten (zoals een crisis of een ramp) is er meer coördinatie nodig. Op dat moment treedt de regionale crisisbeheersingsorganisatie in werking. Dat is een wettelijke plicht.

De gemeente is verplicht:

  1. Functionarissen te leveren voor de regionale crisisbeheersingsorganisatie.
  2. Functionarissen in de crisisbeheersing op te leiden en geoefend  te houden.
  3. Acute hulpverlening (ambulancezorg, brandweerzorg en politiezorg) te garanderen door deelname aan de veiligheidsregio.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Nee, de gemeente en de gehele veiligheidsregio streeft naar een crisisorganisatie op hoog niveau. Door het regionale jaarplan opleiden, trainen, oefenen te volgen wordt hieraan voldaan. Dit plan biedt richtlijnen op de frequentie, thema’s en vorm van oefeningen op het gebied van crisisbeheersing.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

De gemeente zorgt ervoor dat er voldoende functionarissen zijn met een specialistische taak binnen de crisisbeheersing. We bereiden de eigen organisatie voor op het plaatsvinden van een crisis. Crisisbeheersing wordt grotendeels regionaal georganiseerd. Opleiden, trainen en oefenen doen we samen met de veiligheidsregio.

Door deelname aan de veiligheidsregio heeft de gemeente haar brandweerzorg in feite uitbesteed aan de Veiligheidsregio Gelderland – Zuid. De brandweerzorg is georganiseerd aan de hand van de veiligheidsketen (pro- actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg).

Waar geven we het geld aan uit?

De grootste kostenpost is deelname aan de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio voert de taken op gebied van brandweerzorg uit waar de gemeente voor betaalt. De inkomsten komen uit het gemeentefonds van het rijk en belastingen.