Spring naar content

Cultureel erfgoed

Portefeuillehouder:

H.N.G. Wiendels

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

De gemeente speelt een belangrijke rol in het behoud van Cultureel Erfgoed. We kunnen, net zoals het Rijk en de Provincie, monumenten aanwijzen. Daarnaast zorgen we ervoor dat in ruimtelijke plannen rekening wordt gehouden met cultureel erfgoed en we zien toe op naleving van de regels. Het behoud van cultureel erfgoed is dan ook een wettelijke taak.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

We doen niet meer dan wettelijk verplicht is. In augustus 2016 is besloten om geen subsidies meer beschikbaar te stellen voor het onderhoud van gemeentelijke monumenten.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

De gemeente wil bijzondere gebouwen en objecten in stand houden en beschermen. We beoordelen of een gebouw of object gemeentelijk monument kan worden.

Voor de Rijksmonumenten in onze gemeente zijn wij de ontvanger van subsidies van het rijk. Die sluizen we door naar de eigenaren van de monumenten.

Waar geven we het geld aan uit?

De gemeente subsidieert het onderhoud van vijf particuliere molens. Daarnaast gaat er geld naar externe (deskundige) adviezen en hebben we kosten aan de deelname aan de landelijke Open Monumentendag.

Links

Gerelateerde onderwerpen