Spring naar content

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Portefeuillehouder:

H.N.G. Wiendels

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

De gemeente heeft geen wettelijke verplichtingen bij dit taakveld.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

De gemeente draagt bij aan het regionale Servicepunt Amateurkunst. De gemeente neemt deel aan het Cultuur- en Erfgoedpact.  Daarnaast heeft de gemeente een bescheiden budget voor verzekering en onderhoud van kunstwerken.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

Het Servicepunt Amateurkunst organiseert projecten en evenementen die de amateurkunst stimuleren en de ontwikkeling van amateur kunstenaars bevorderen. Ook coördineert het Servicepunt Amateurkunst projecten binnen het regionaal Cultuur- en Erfgoedpact. De projecten zijn bereikbaar voor iedere inwoner.

Waar geven we het geld aan uit?

De gemeente Buren geeft jaarlijks een bescheiden bijdrage aan het Servicepunt Amateurkunst: € 4.000,-. En we onderhouden en verzekeren de huidige kunstwerken in de openbare ruimte.