Spring naar content

Economische promotie

Portefeuillehouder:

K.A. Maier

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

Een sterke lokale economie is van groot belang voor de gemeente Buren. We willen een sterk ondernemersklimaat: open staan voor nieuwe ideeën en (maatschappelijk) ondernemerschap. Daarom werken we voortdurend aan de ontwikkeling van de lokale economie en de werkgelegenheid.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Alle inzet voor economische promotie is meer dan wettelijk verplicht.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

Een belangrijk kader voor de werkzaamheden is de economische paragraaf uit het Coalitieakkoord 2018-2022:

  • De recreatieve ondernemers vinden een stevig fundament in het unieke monumentale en culturele erfgoed, het toerisme en de verblijfsrecreatie.
  • Versterking van het dagtoerisme in de stad Buren.
  • Ontwikkeling van de economische en recreatieve kracht van de gemeente Buren door verbinding te zoeken tussen recreatie, cultuur en natuur.
  • In de agrarische sector stimuleren we de verbredingsmogelijkheden, zgn. cross-overs.

Waar geven we het geld aan uit?

De grootste uitgave is onze bijdrage aan het Regionaal Bureau Toerisme Rivierenland (RBT). Het RBT promoot (activiteiten binnen) de regio bij inwoners en bezoekers. Er zijn geen inkomsten voor dit taakveld.