Spring naar content

Maatwerkdienstverlening 18-

Portefeuillehouder:

H.N.G. Wiendels

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

De gemeente moet de Jeugdwet uitvoeren. In deze wet staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor de kinderbescherming en de jeugdreclassering.

Ouders voeden hun kind op. Dat is hun recht en hun plicht. Soms komt de ontwikkeling van een kind erg in gevaar. Dan kan de kinderbescherming daar iets aan doen. Bijvoorbeeld door ouders te leren hoe zij hun kind moeten opvoeden of door een kind (een tijdje) ergens anders te laten wonen.

Zodra een kind iets doet wat van de wet niet mag, dan krijgt het kind te maken met de jeugdreclassering. De jeugdreclassering begeleidt deze kinderen om er voor te zorgen dat ze niet opnieuw dingen gaan doen die niet mogen.

Ook moet de gemeente hulp inschakelen als binnen het gezin direct hulp nodig is. Dit kan wanneer een kind thuis niet meer veilig is. Of wanneer het gedrag van een kind onveilig is voor de omgeving. Soms lopen ruzies uit de hand of lopen kinderen weg van huis. In dit soort situaties kunnen mensen 24 uur per dag bellen voor hulp. De gemeente heeft geregeld dat er buiten kantooruren altijd een organisatie bereikbaar is.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Nee, we voeren de Jeugdwet uit.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

De gemeente doet dit niet zelf. Zij heeft afspraken gemaakt met gecertificeerde instellingen. Dit zijn instellingen die goedgekeurd zijn om de kinderbescherming en jeugdreclassering uit te voeren. De gemeente heeft afspraken gemaakt met Jeugdbescherming Gelderland, William Schrikker Groep, Leger des Heils en de SGJ Christelijke Jeugdzorg.

Als hulp van deze instellingen nodig is, dan zoekt bijvoorbeeld de politie of het gebiedsteam Stib contact met ze. Als medewerkers van Stib bij een gezin komen waar het niet veilig is voor kinderen dan schakelen zij gelijk hulp in. Stib heeft werkafspraken gemaakt met deze instellingen. Ook bij dringende zaken weet Stib wat zij moet doen om snel hulp te regelen.

Waar geven we het geld aan uit?

De gemeente krijgt geld van de rijksoverheid om de Jeugdwet uit te voeren. De gemeente mag geen jeugdzorg weigeren als het gekregen budget op is. Dan moet de gemeente zelf zorgen voor geld. Voor de ontvangen hulp betalen inwoners geen eigen bijdrage.