Spring naar content

Media

Portefeuillehouder:

H.N.G. Wiendels

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

Wat gemeenten moeten doen staat beschreven in de Mediawet. Daarin staat bijvoorbeeld beschreven dat de gemeente een zorgplicht heeft voor de lokale omroep.

Onder dit taakveld valt ook het beleid voor leesstimulering. De bibliotheekwet van 2015 verplicht de gemeente niet om een bibliotheekvoorziening te hebben. Wel regelt de wet zaken rond digitale dienstverlening. In de wet staat ook wat de gemeente moet doen als ze de subsidie van de bibliotheek wil stoppen.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Voor de lokale omroep doet de gemeente alleen het wettelijk minimum. De gemeente levert een bijdrage.

Voor wat betreft de bibliotheek doet de gemeente meer dan de wet voorschrijft. De gemeente heeft beleid voor leesstimulering en een bibliotheek in Lienden. In Beusichem, Buren en Maurik heeft de gemeente een servicepunt.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

RTV Betuwe is tot 2019 de lokale omroep voor de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Buren. Per 1 januari 2019 fuseert deze omroep tot de streekomroep SRC (verzorgt uitzendingen in Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West Betuwe). In het geval van calamiteiten zetten wij de omroep in voor het doorgeven van belangrijke informatie aan de inwoners.

Voor de bibliotheek in Lienden en de drie servicepunten sloot de gemeente een contract met Karmac Bibliotheek Services. Voor de activiteiten om het lezen te stimuleren werkt de gemeente samen met inwoners. Daarbij huurt de gemeente als dat nodig is professionele ondersteuning in.

Waar geven we het geld aan uit?

De gemeente krijgt een uitkering in het gemeentefonds voor de lokale omroep. We geven een jaarlijkse bijdrage aan RTV Betuwe voor de lokale omroep en aan Karmac voor het bibliotheekwerk.