Spring naar content

Musea

Portefeuillehouder:

H.N.G. Wiendels

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

We hebben geen verplichtingen als het gaat om musea. Alleen als we zelf eigenaar zijn van een collectie, bijvoorbeeld een aantal belangrijke schilderijen, dan moeten we zorgen dat die goed beheerd worden. We zijn geen eigenaar van een collectie.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

In de gemeente Buren is een aantal musea gevestigd zoals het Marechausseemuseum, het Streekmuseum Baron van Brakell en het museum Buren en Oranje. De gemeente Buren ondersteunt deze musea niet financieel. Het oude gemeentehuis in de stad Buren is ons eigendom en ter beschikking gesteld aan het museum Buren en Oranje.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

De musea zijn zelfstandige organisaties. Het team Vastgoed voert het gebouwbeheer van het oude gemeentehuis in Buren. In het kader van recreatie en toerisme draagt de gemeente bij aan de promotie van de musea.

Waar geven we het geld aan uit?

We maken kosten voor het beschikbaar stellen van het oude gemeentehuis in de stad Buren. Het gaat om kosten voor het beheer en onderhoud van het gebouw. Voor de promotie zorgen de musea zelf. We ondersteunen de promotie wel in een breder verband, bijvoorbeeld via een gemeentelijke goodybag.