Spring naar content

Mutaties reserves

Portefeuillehouder:

P.A.J.M van den Hurk

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

De gemeente moet in beeld houden welke reserves worden gebruikt. Dat doen we via dit taakveld. Via dit taakveld verwerken we onttrekkingen uit en stortingen in de reserves. Daarmee is dit enkel een financieel taakveld.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Nee. De gemeente houdt de onttrekkingen en stortingen bij en gebruikt dit inzicht om de reservepositie in beeld te houden. De voorwaarden die we aan de reserves stellen, hebben we vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

Dit taakveld levert geen direct zichtbare resultaten in de gemeente op, het is enkel een financieel taakveld.

Waar geven we het geld aan uit?

Behalve de ambtelijke inzet van het team financiƫn, maken we voor dit taakveld geen kosten.

Links

Gerelateerde onderwerpen