Spring naar content

Ondersteuning organisatie/overhead

Portefeuillehouder:

J.A. de Boer MSc, K.A. Maier, P.A.J.M. van den Hurk, J.P. Neven, H.N.G. Wiendels

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

Tot dit taakveld behoren de kosten van de zogenaamde overhead. Dit wil zeggen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Dit taakveld is in het leven geroepen om een betere vergelijking tussen gemeenten mogelijk te maken.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Dit is een zeer breed taakveld, omdat hier alle ondersteuning aan het primaire proces aan is verbonden. Denk hierbij aan ICT, financiën en leidinggevenden in de organisatie. In die zin doen we meer dan wettelijk verplicht: dit zijn in de huidige inrichting van de organisatie noodzakelijke onderdelen om het primaire proces te ondersteunen.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

Onder dit taakveld verantwoorden we de activiteiten van de volgende onderdelen van de gemeente:

  • Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch);
  • Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
  • P&O / HRM;
  • Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
  • Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie (KCC);
  • Juridische zaken;
  • Bestuurszaken en bestuursondersteuning;
  • Informatievoorziening en automatisering (ICT);
  • Facilitaire zaken en Huisvesting;
  • Managementondersteuning primair proces. Het betreft secretariaten, office management en management assistentie in het primair proces.

Waar geven we het geld aan uit?

De kosten zijn divers. Voor een groot deel gaan de kosten van dit taakveld naar de inzet van ambtenaren die voor onze organisatie werken. Maar uit de beschikbare middelen bekostigen we ook organisatiebrede informatiesystemen, ondersteuning op inkoop en het gemeentehuis. We betalen een bijdrage aan de regio Rivierenland voor ondersteuning bij inkoop en een bijdrage aan het Regionaal Archief Rivierenland voor een gedeelte van onze archivering. Uiteindelijk komt al deze bekostiging uit de algemene middelen van de gemeente.

Links

Gerelateerde onderwerpen