Spring naar content

Openbaar vervoer

Portefeuillehouder:

P.A.J.M. van den Hurk

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

De gemeente heeft een verplichting als het gaat om het vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel is ervoor te zorgen dat iedereen zich zelfstandig, tegen een redelijk tarief, kan verplaatsen.

Voor het overige ligt de verantwoordelijkheid bij het Rijk en de provincie.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Nee.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

De gemeente heeft overleg met de provincie en vervoerder (Arriva) over de dienstregeling en mogelijke aanpassingen aan de openbaar vervoerroute.

Voor het veer Beusichem-Wijk bij Duurstede beheren we het contract. Regio Rivierenland voert regie op de basismobiliteit.

Waar geven we het geld aan uit?

We geven geld uit aan de basismobiliteit door middel van een bijdrage aan de Regio Rivierenland. Verder ontvangen we een concessie vergoeding van het veer Beusichem-Wijk bij Duurstede.