Spring naar content

OZB niet-woningen

Portefeuillehouder:

P.A.J.M van den Hurk

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

De gemeente moet de Wet WOZ uitvoeren. De afkorting WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Volgens de Wet WOZ moet de gemeente elk jaar de waarde vaststellen van allerlei soorten onroerende zaken, waaronder alle niet-woningen. Met ‘niet-woning’ bedoelen we alle soorten vastgoed behalve woningen, zoals een bedrijfshal, kantoorgebouw, winkel en horecagelegenheid. Dit noemen we commercieel vastgoed. Overige panden, zoals scholen, sportlocaties, zorgcentra en het gemeentehuis noemen we incourant vastgoed. Ook een combinatiepand, zoals een winkel met woning, is in veel gevallen een niet-woning.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Nee. Wel stellen we elk jaar prioriteiten, omdat het om zoveel taxaties gaat. Dat betekent dat de gemeente aangeeft op welke onderwerpen we extra letten, bijvoorbeeld sportlocaties, zorgcentra of leegstaande panden.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

De WOZ-waarde wordt bepaald aan de hand van een taxatie. Deze taxatie bepalen we meestal aan de hand van een rekenmodel, op basis van vergelijking met huurprijzen en verkoopcijfers van soortgelijke panden. We houden hierbij rekening met onderlinge verschillen in bijvoorbeeld type van het gebouw, grootte, perceeloppervlakte en niet te vergeten: ligging. Voor commercieel vastgoed is ligging vaak het allerbelangrijkste. De WOZ-waarde komt overeen met de waarde van een object, zoals ook een makelaar deze zou vaststellen. We noemen dit de “waarde in het economische verkeer”.

De waarde van uw pand is van belang voor het bedrag dat u aan OZB (Onroerende Zaak Belasting) moet betalen. De gemeenteraad bepaalt ieder jaar (vooraf) hoe hoog de totale OZB-opbrengst moet zijn. Als de prijzen dalen, leiden lagere WOZ-waarden tot een hoger OZB-tarief. Als de prijzen stijgen, leiden hogere WOZ-waarden tot een iets lager OZB-tarief. Bij niet-woningen betalen zowel de eigenaren als de gebruikers OZB.

De gemeente Buren taxeert zelf. Voor specifieke onderwerpen huren we soms een deskundige in. Als gemeente worden we bij de uitvoering van de WOZ ieder jaar op meerdere momenten gecontroleerd door de Waarderingskamer. Hierbij wordt bijvoorbeeld de kwaliteit van de taxaties getoetst, het op tijd beschikken aan het begin van het jaar en het op tijd afhandelen van bezwaarschriften.

Waar geven we het geld aan uit?

Het grootste deel van de uitgaven bestaat uit personeelskosten voor het taxeren van panden, het bijhouden van de administratie, het behandelen van bezwaarschriften en proceskostenvergoeding. Daarnaast zijn er kosten voor bijvoorbeeld het gebruik van gegevens van het kadaster en voor specifieke software. Wilt u weten hoeveel geld er dit jaar precies in dit taakveld omgaat? Dat staat in de begroting.