Spring naar content

OZB-woningen

Portefeuillehouder:

P.A.J.M van den Hurk

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

De gemeente moet de Wet WOZ uitvoeren. De afkorting WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Volgens de wet WOZ moet de gemeente elk jaar de waarde vaststellen van allerlei soorten onroerende zaken, waaronder alle woningen.

We houden hierbij rekening met onderlinge verschillen in bijvoorbeeld grootte van het perceel, inhoud van de woning, bijgebouwen en de ligging. In het taxatieverslag van uw woningen kunt u zien met welke andere woningen uw woning is vergeleken.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Nee. Wel stellen we elk jaar prioriteiten, omdat het om zoveel taxaties gaat. Het ene jaar besteden we bijvoorbeeld extra aandacht aan woningen in aanbouw, een ander jaar richten we ons bijvoorbeeld op recreatiewoningen.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

De gemeente Buren taxeert zelf. Voor specifieke onderwerpen huren we soms een deskundige in. Als gemeente worden we bij de uitvoering van de WOZ ieder jaar op meerdere momenten gecontroleerd door de landelijke Waarderingskamer. Hierbij wordt bijvoorbeeld de kwaliteit van de taxaties getoetst, het op tijd beschikken aan het begin van het jaar en het op tijd afhandelen van bezwaarschriften.

De waarde van uw woning is van belang voor het bedrag dat u aan OZB (Onroerende Zaak Belasting) moet betalen.

De gemeenteraad bepaalt ieder jaar (vooraf) hoe hoog de totale OZB opbrengst moet zijn. Als de huizenprijzen dalen, leiden lagere WOZ-waarden tot een hoger OZB-tarief. Als de huizenprijzen stijgen, leiden hogere WOZ-waarden tot een iets lager OZB-tarief.

Waar geven we het geld aan uit?

Het grootste deel van de uitgaven bestaat uit personeelskosten voor het taxeren van panden, het bijhouden van de administratie, het behandelen van bezwaarschriften en proceskostenvergoeding. Daarnaast zijn er kosten voor bijvoorbeeld het gebruik van gegevens van het kadaster en voor specifieke software.

Wilt u weten hoeveel geld er dit jaar precies in dit taakveld omgaat? Dat staat in de begroting.